سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رئیس زاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فار
مسعود رابطی مقدم – دانشجوی دکترای مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی دقیق پایداری خاکریزها در برابر نیروهای زلزله از مسائل بسیار مهم و پیچیده در زمینه ی سازه های خاکی می باشد . تغییر خصوصیات هندسی پی از قبیل ارتفاع پی و هم چنین خصوصیات ژئوتکنیکی پی از قبیل سختی (مدول الاستیسیته)، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی مصالحپی نقش مهمی را در پایداری خاکریز روی پی در برابر نیروهای زلزله ایفا می کند. در این پژوهش به بررسی نقش خصوصیات ذکر شده درپایداری خاکریز مستقر بر پی پرداخته شده است .