سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل باباخانی – ا ستادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مواد و متالورژی
محمدرضا محمدرضا – دانشجوی کارشناسی ریخته گری، دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد
سیدمحمدرضا ضیایی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مواد و م

چکیده:

دراین تحقیق تاثیرعوامل اصلی فرایند آهنگری گرم درتولید قطعات خودرو، یعنی دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن قطعات پس از تغییرشکل، برروی ریزساختارو اندازه دانه های آستنیت اولیه یک فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار (MSV630 ) مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش دمای پیشگرم باعث کاهش عدد اندازه دانه می شود که دلیل آن رشد بیشتر دانه های استنیت اولیه در دمای بالاتر می باشد. همچنین با افزایش میزان کرنش عدد اندازه دانه آستنیت اولیه بصورت بسیار جزئی افزایش یافته است .در سرعت سرد شدن (C/Sec°( ۵/۲ نسبت به سرعت سرد شدن (C/Sec°( ۵/۱ اعداداندازه دانه استنیت اولیه بالاتر می باشد. افزایش دمای پیشگرم از C°۱۱۵۰ به ۱۳۰۰ باعث رشد بیشتر دانه های آستنیت اولیه می شود. این مسئله حتی در حضور کرنش به میزان %۳۰ و% ۴۵ نیز وجود دارد.