سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدشهاب سیدین – کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا سلیمی جزی – استادیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
فتح اله کریمزاده – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

امروزه نان وکامپوزیت های زمینه آلومینیومی به دلیل دارا بودن خواص مطلوبی از قبیل استحکام ویژه بالا، در صنایعی که به نوعی نیاز به مواد سبک و در عین حال مستحکم دارند، به شدت مورد توجه قرار گرفت هاند. یکی از چال شهای استفاده ازاین مواد، اتصال آنها میباشد که مصارف قطعات پیچیده را که نیاز به اتصال دارند، محدود میکند. در این تحقیق اتصال نانو کامپوزیتAl-10%wtAl2O 3ب هروش فاز مایع گذرا در دمای 580 درجه سانتی گراد و در زما نهای 20 40 و 60 دقیقه انجام شد و استحکام برشی اتصال ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در زمان اتصال 60 دقیقه، استحکام اتصالات به بیشترین مقدار خود رسیده است