سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سامره پورنوروز – دانشجوی مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف اصلی از طرح تحقیق حاضر بررسی تدثیر سرمایه فکری بر روند سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پیش بینی می شود شرکتهایی که سرمایه گذاری بالایی در بخش سرمایه فکری دارند بتوانند به روند مطلوب و بالایی در شاخص های سودآوری دست یابند. در این تحقیق به منظور اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک بهره برده ایم از شاخص نرخ سود خالص نیز به عنوان شاخص اصلی سودآوری استفاده شده است. از این رو با انخاب 50 شرکت در خلال سالهای 1386 لغایت 1391 از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از رگرسیون چندگانه اقدام به بررسی اطلاعات نموده و یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری و نرخ سود خالص ارتباط معناداری وجود دارد. این موضوع نشان می دهد شرکتهایی که سرمایه گذاری مطلوبی روی سرمایه فکری داشته اند و دارای سرمایه فکری بالایی هستند موفق به دستیابی به نرخ سود آوری بالایی خواهند شد.