سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی براتی – دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه عل
بنیامین غلامی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم
سعید شبستری – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر هادیان – صنایع شهید جهان‌آرا

چکیده:

ریخته‌گری دقیق قطعات آلومینیمی به عنوان یکی از فرآیندهای مهم در زمینه تولید قطعات پیچیده هوافضا به شمار می‌آید. به‌منظور بهبود این فرآیند برای افزایش کیفیت قطعات ریختگی آلومینیمی و تولید اجزای دقیق و حساس تلاش‌های متعددی انجام شده و در حال انجام است. در این پژوهش تأثیر فوق‌ذوب و ضخامت قالب سرامیکی به عنوان دو پارامتر مهم و مؤثر در ریخته‌گری دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ریزساختار قطعات ریخته شده از آلیاژ آلومینیم A356 نشان داد که تغییر در ضخامت قالب سرامیکی بر مقدار متوسط SDAS به عنوان متغیری که تابع سرعت سردشدن است تأثیرگذار می‌باشد. همچنین با بررسی خواص مکانیکی مشاهده شد که فوق‌ذوب در ریخته‌گری دقیق آلیاژ A356 برای قطعات مورد آزمایش دارای محدوده بهینه‌ای است که افزایش یا کاهش نسبت به آن محدوده، موجب کاهش استحکام و فرم‌پذیری می‌شود. از طرفی نتایج آزمایش‌ها نشان داد که تغییر ضخامت قالب اگر بیشتر از mm3-2 گردد می‌تواند بر خواص مکانیکی قطعات حاصل تأثیر‌گذار باشد در غیر این صورت اثر چندانی بر کیفیت متالورژیکی آنها نخواهد داشت.