سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد محمودی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی
ساسان یزدانی – استاد مهندسی مواد- متالوژیکی فیزیکی – دانشگاه صنعتی سهند
یونس موسائی اسکوئی – استادیار شیمی – پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالغرب
حافظ علیزاده – #NAME?

چکیده:

چدن های داکتیل آستمپر به عنوان مواد مهندسی مهم، به خاطر خواص جذاب آنها مانند داکتیلیته خوب، استحکام بالا، مقاومت سایشی خوب، استحکام خستگی و تافنس شکست بالای آنها،هزینه تولیدپایین پدیدآمده اند وبهطوروسیعی درکاربردهای ساختاری در صنعت خودرو ، نظامی، … استفاده می شود. در این تحقیق سعی شده است تا تأثیر عملیات ترمومکانیکی بر روی خواص مکانیکیچدن داکتیل آستمپر نیمه آلیاژی بررسی شود. نمونه هاییاز چدن داکتیل با ترکیب 2.46 %c 3.37, %Si %Mn 0.23, %Mo0.22, %Ni0.98 %Cu0.51 به صورت Y بلوک ریخته گری شدند. نمونه ها ابتدا دردمای 900 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت آستینته شده و بعدازکوئنچ به دمای 350 درجه سانتیگرادتحت عملیات ترمومکانیکی قرارگرفته و به مدت زمان های 30 و 60 و 12090 و 180 و 240 دقیقه در دمای آستمپر 350 درجه سانتی گراد نگه داشته شدند. آزمونهای پراش اشعه ایکس برای تعیین مقدار آستینیت باقیمانده، متالوگرافی، کشش وسختی سنجی انجام شد. نتایج نشاندادندبا اعمال عملیات ترمومکانیکی استحکام و سختی افزایش یافته و ازدیاد طول نسبت به نمونه بدون عملیات ترمومکانیکی کاهش می یابد. همچنین مقدار آستینیت باقیمانده با افزایش زمان افزایش یافته و در نمونه هایی که عملیات ترمومکانیکی بر روی آنها اعمال شده زمان لازم برای بوجود آمدن مقدار مشخصی از آستنیت باقیمانده کاهش یافته است. ساختار نیز با اعمال تغییر شکل ریزتر شده است