سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره بلک – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد
سیدمهدی عباسی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی، میزان پیش کرنش اعمالی و تعداد سیکل های تربیت کردن بر رفتار حافظه داری آلیاژهای نیکل- تیتانیوم می باشد. به این منظور چهار شمش با ترکیب شیمیایی Ni-49.9at%Ti، Ni-50.51at%Ti، Ni-50.74at%Ti و Ni-50.81at%Ti تهیه شدند. دماهای استحاله نمونه ها توسط DSC اندازه گیری شد. جهت بررسی خواص حافظه داری دوطرفه، کلیه نمونه ها با روش تربیت کردن در شرایط تغییر شکل خمشی در محدوه دمایی RS<T<AS به صورت نامقید در طی گرم کردن، تربیت شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که با افزایش میزان تیتانیوم، خواص حافظه داری کاهش می یابد. همچنین مشاهده شد که میزان پیش کرنش اعمالی بهینه ۵/۱۲ درصد می باشد. بعلاوه نتایج نشان داد که پس از اعمال ۲۰ سیکل تربیت کردن، خاصیت حافظه داری تقریباً ثابت می شود.