سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق،تلاش برای بررسی تأثیر ترکیب حمام بر خواص پوشش نانوساختار الکترولس نیکل-فسفر صورت پذیرفت. در این راستا اسید سوکسینسک به عنوان عامل شتاب دهنده, تیواوره و استات سرب به عنوان پایدارکننده در حمام پوشش دهی انتخاب گردید و تأثیر این عوامل بر سرعت رسوب دهی، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از بررسی های SEM, EDX, ضخامت سنجی و XRD بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد سرعت و ترکیب پوشش تابعی از ترکیب حمام می باشد. افزایش غلظت اسید سوکسینیک در حمام تا غلظتی خاص سرعت پوشش دهی را افزایش داده و درصد فسفر را کاهش می دهد و با افزایش بیشتر نتایج عکس می شود. افزودن اسید سوکسینیک بر مورفولوژی پوشش نیزمؤثر بوده که این مورفولوژی بصورت کروی می باشد و و اندازه این کره ها با تغییر غلظت این اسید تغییر می کند. نتایج آنالیز XRD بیانگر ساختار نسبتاً آمورف پوشش ایجاد شده از حمام بدون افزودنی می باشد که در اثر عملیات حرارتی به دو فاز نیکل کریستالی و Ni3P با ساختار نانومتری تبدیل می شود.