سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک کندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی د
حمید محمدی ینگیجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی د
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

فعال سازی مکانیکی در آسیاب کم انرژی به منظور تولید کاربید سیلیسیم، بر روی مخلوط پودرهای سیلیس و کک نفتی با نسبت مولی یک به سه انجام شد. افزایش زمان عملیات آسیاب کاری باعث ریز شدن ذراتوپوشش بهتر ذرات سیلیس توسط کربن و ریز شدن اندازه ذرات تا ابعاد زیر میکرون شد. فعال سازی مکانیکی منجر به کاهش چشمگیر دمای تشکیل کاربید سیلیسیم شد. با افزایش دمای حرارت دهی از1150 تا 1500 درجهمیزان پیشروی واکنش به طور قابل توجهی افزایش یافت.