سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه لطفعلیان – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
محمود همت فر – دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
محمد اسلانی – مربی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

پولشویی 1 نیمرخ مالی فعالیت های بزه کارانه و پیامد جبری جرائم سازمان یافته و دیگر فعالیت های مجرمانه درآمدزااست که امروزه مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. پولشویی فرایندی غیرقانونی است که از طریق آن ، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و به پول های به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود[ 11 ]. پولشویی را عموماً عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم هایی مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. پولشویی به عنوان یک جرم مالی اثرات نامطلوب و زیانباری در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله گسترش فعالیت های مجرمانه زیرزمینی ، فساد و ارتشاء در جامعه، اخلال در جمع آوری مالیات و تشویق فر ار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور،رقابت پذیری ناسالم اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی، کاهش اعتماد در بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی سازی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیر قانونی و تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و… دارد[ 3]. در دهه 1980 میلادی، پولشویی به عنوان یک جرم بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت[ 1]. اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیری از سودمندی جرم است. کشورهایی که فاقد سازوکارهای کنترل مالی مناسب بوده یا در اجرای آنها ض عیف عمل می کنند عملاً به پولشویان این امکان را می دهند که عواید فعالیتهای نامشروع خود را با استفاده از ضعفهای ساختاری یا بهره جو یی از شکافها و نقاط ضعف تشکیلات سازمانی و انتظامی این کشورها تطهیر کنند[ 11 ]. آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور شسته شدن به سوی کشورهایی سوق یابد که ساز وکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند [ 3]. بنابراین چنانچه راهکاری برای مقابله با پولشویی یافت نشود این معضل می تواند تمامیت و اعتبار سیستم مالی یک کشور را دچار آسیب جدی کند. یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه با پدیده پولشویی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار آن است، که .[ باعث شده تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور ایجاد نشود[