سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی شهیدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
مرجان شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

نما یکی از بخش های مهم ساختمان محسوب می گردد که هم بر افزایش کیفیت فضاهای شهری و هم در افزایش ارزش بنا نقش بهسزایی دارد. در شهر سیرجان و در سالهای اخیر، دو گونه نماسازی به عنوان گونه های غالب ایجاد گردیده اند که عبارت اند از:نماهای سنگ و آلومینیوم (کامپوزیت). حال با توجه به شرایط آب و هوایی سیرجان و نیز با عنایت به اصول پایداری، این پرسشایجاد می شود که این دو سبک نماسازی تا چه حد پاسخگوی نیازهای اقلیمی و پایداری در ساختمانهای شهر می باشند؟ درتحقیق حاضر پس از پرداخت به ضوابط و معیارهای طراحی معماری با توجه به شرایط اقلیمی سیرجان و تبیین اصول پایداری درطراحی ساختمان و پس از ارائه شاخص هایی (میزان حفظ انرژی در بنا، زیبایی و مناسبت با فرهنگ مردم ، عملکرد نما درساختمان، هزینه و نوع مصالح مورد استفاده در نما) و با استفاده از روش تحلیل توصیفی، میزان مناسات نما سازی های فعلی بااصول پایداری در اقلیم سیرجان از طریق مقایسه شاخص های فوق در دو گروه ساختمانی با نماهای جدید و قدیمی در دو دورهزمانی مورد ارزیابی قرار گرفته که نتیجه حاصل مبین عدم تناسب نماهای مذکور با شرایط پیش گفته می باشد و لذا پیشنهاد بهتغییر روند نماسازی در شهر را داده و به ارائه راهبردهایی جهت طراحی نماهای ساختمانی در سیرجان می پردازد.