سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پژمان مللی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی
محمد شاهمیری – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذراتMg2Siدر دهه گذشته بسیا مورد توجه محققان قرار گرفته اند وروش های تولید متفاوتی جهت تولید این کامپوزیت ها ارائه شده است. یکی از این وشها ریخته گری در حالت نیمه جامد طی فرایند رئوکاست است. در این روش اختلاط ذرات تقویت کننده و مذاب یا ریخته گری آنها میتواند در حالی صورت گیرد که آلیاژ در منطقه دمایی بین مذاب و جامد نگاه داشته شده است. در این روش فرایند خاصی بر روی آلیاژ مورد نظردر ناحیه 2 فازی مذاب – جامد انجام میگیرد.در این تحقیق ابتدا کامپوزیتAl /Mg2Si با افزودن % 10 وزنیMgخالص به مذابA390به صورت درجه ساخته شده و سپس تحت فرایند رئوکاست ریخته گری شد. مذاب آماده شده با 10 درجه فوق ذوب تا کسر جامد های 0/3و0/4به طور مداوم با دور هم زدن های 256 و 512 در بر دقیقه هم زده شد. نتایج نشان دادند که افزایش دور موتور باعث ریز شدن ریز ساختار و همچنین کوچکتر شدن اندازه دانه فاز زمینه و فاز مقاوم ساز میشود. به علاوه افزایش کسر جامد باعث افزایش اندازه ذرات موجود در ریزساختار خواهد شد