سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جاسم حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
محمد خدامرادی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدایذه، گروه ریاضی، ایذه، ایران

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر کارگاه آموزشی SPSS بر گرایش کارکنان (مسولین) بانکهای تجارت اهواز مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور 20 نفر ازکارکنان که دردوره آموزشی SPSS و تحلیل آماری داده ها شرکت کرده بودند انتخاب و طی 17 جلسه، چگونگی کار با SPSS مورد آ زمایش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. پس از پایان 17 جلسه آموزشی یافته ها نشان داد که، میزان گرایش فوق الذکر به تحقیق بیشتر شد و پیشنهاد دادند که دوره پیشرفته دوباره برگزار گردد.