سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضا کیوانی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید صادق آذر – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

قابهای خمشی فولادی ویژه یکی از انواع سیستمهای باربر جانبی می باشد که در استاندارد ۲۸۰۰ ایران از آن نام برده شده است. این سیستمها شک لپذیری بالایی دارند و در طبقات آنها تغییرمکان زیادی ایجاد می گردد. بنابراین تغییرمکان طبقات بر طرح این سیستمها تأثیر زیادی می گذارد. در این مقاله به بررسی اثر ضابطه کنترل تغییرمکان نسبی طبقات در میزان آسی بپذیری ساختما نهای با سیستم قاب خمشی فولادی ویژه م یپردازیم. برای این ارزیابی چندین ساختمان با قاب خمشی فولادی ویژه توسط الزامات لرزه ای استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مبحث دهم مقررات ملی ایران طراحی گردیدند. برای کنترل آسیب پذیری این قابها از دستورالعمل بهسازی لرزه ایساختمانهای موجود استفاده شد. با توجه به نتایج چنین برمی آید که ضابطه کنترل تغییر مکان نسبی طبقات باعث بهبود آسیب پذیری ستونهای میانی قاب خمشی فولادی ویژه میگردد.