سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژده نجارزاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سعید زیبایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آب و نیز مصارف روز افزون انسانی و صنایع و در مقابل تولید بیش از حد پساب و پسماند ناشی از فعالیتهای آنها، باعث ایجاد بحران جهانی آب گردیده است از اینرو کشورها به منظور حفظ محیط زیست، درصدد مدیریت علمی منابع آب موجود در سراسر جهان و استفاده مجدد از آبهای غیر قابل مصرف برآمدند. یکی از روشهای بازیافت منابع آبی، استفاده از سیستمهای اسمز معکوس میباشد. آب اسمز معکوس، آبی است که سختی زیر ۲۰ میلی گرم در لیتر دارد از اینرو به راحتی میتوان از آن جهت آب ترمیمی بویلرها بهره برد. اما این آب به دلیل انجام عملیات تصفیه، گرانتر از آبهای سرویس معمول با سختی بالای ۳۰۰ میلی گرم در لیتر میباشد. از اینرو بسیاری از صنایع، به دلایل اقتصادی از این آب برای مصارف بویلر استفاده نمیکنند. در این مقاله سعی بر آن شده تا با کمک یک سیستم بویلر فایر تیوب فشار پایین، تاثیر کیفیت آب مصرفی بر مقدار پساب بویلر و همچنین هزینههای تمام شده استفاده از آب اسمز معکوس و آب سرویس با هم مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج نشان داد که استفاده از آب اسمز معکوس، به میزان ۹۰ % پساب نهایی بویلر را کاهش میدهد. از طرفی هزینههای تمام شده پساب نهایی تولید شده به میزان ۷۵ % کاهش یافت.