سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد صدرایی – دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان ک و ب
زینب افشار – کارشناس ارشد روانشناسی – دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان ک وب

چکیده:

گردشگری به عنوان یک صنعت اشتغال زا تأثیر فراوانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت، چرا که به دنبال ایجاد اشتغال، سرمایه های اقتصادی به حرکت افتاده و تقاضا برای ایجاد سفر شکل می گیرد. در سال های اخیر، بیش از پیش امنیت جهانگردان مورد توجه اساتید دانشگاه و جامعه شناسان قرار گرفته است، استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ دارا بودن شرایط آب و هوایی متفاوت، از شرایط مناسبی برای جذب گردشگری برخوردار است. منابع طبیعی و تاریخی، دارا بودن تاریخ و فرهنگ کهن سرآمد از دیگر شهرها از عواملی که منجر به ایجاد موقعیت ویژه ای در بهره برداری از درآمدهای عظیم گردشگری گردیده است.در این مقاله از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و با هدف بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی گردشگری بر امنیت می باشد. و به بررسی تاریخچه گردشگری در ایران، فوائد گردشگری از دیدگاه معصومین (ع) امنیت و ابعاد آن، امنیت و گردشگری، اهمیت و پیامدهای بالقوه اجتماعی و گردشگری، انگیزه های جهانگردی و پیامدهای بالقوه مثبت در جهانگردی در پایان براساس تئوری ها و نتیجه گیری و راهکارهایی ارائه شده است.