سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهسا فامیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

منابع انسانی در سازمان های امروزی با ارزش ترین منبع سازمان به حساب می آیند. سازمان ها بر مبنای منابع انسانی خود در دنیای پر تلاطم امروزی به مزیت رقابتی دست می یابند و آنچه منابع انسانی را سرمایه اصلی سازمان ها قرار داده است، توانمندی ها، مهارت ها و دانش این سرمایه سازمانی است. انتخاب و انتصاب افراد در شرایط مکانی و زمانی مناسب و بهترین استفاده از آنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی توسعه منابع انسانی نامیده می شود. این اصل، برای سازمان های رو به رشد امروزی برای رسیدن به نقطه ایده آل ضروری به نظر می رسد. توسعه منابع انسانی در پی ایجاد فرهنگی قوی در جهت پذیرش افراد شایسته در سازمان ها، انتخاب آن ها و نگهداری در سازمان می باشد. در فرآیند توسعه منابع انسانی به رکن شایسته پروری در جهت پرورش نیروی شایسته و لایق برای سازمان های امروزی اشاره شده است. این مقاله در پی آن بوده است که علاوه بر معرفی نظام توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان های امروزی به فرآیند این نظام پرداخته و همچنین به جایگاه و نقش آموزش در ارتقا سطح عملکرد و بهره وری پرسنل سازمان ها بپردازد. لازم به ذکر است این مقاله به صورت تحلیلی – توصیفی صورت گرفته است و نیز گردآوری اطلاعات با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک صورت گرفته است.