سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا کلانی ساروکلایی – استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل
هومن حسین جانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران-سازه، موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

دیوار برشی فولادی که به عنوان یکی از عناصر باربر جانبی در سازههای با اسکلت فولادی به کار میرود، در بعضی موارد به دلیل نیازهای معماری و یا عبور تاسیسات دارای بازشو میباشد. وجود بازشو در این سازهها عملکرد آنها را دچار تغییراتی مینماید. در این تحقیق، سختی و مقاومت دیوار برشی فولادی با یک بازشوی مربع-مستطیلی در مرکز با تغییر ابعاد و محل بازشو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی به روش اجزای محدود استفاده شده است. بر پایه نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که بازای ابعاد خاصی از بازشوی مربع-مستطیلی، سختی و مقاومت دیوار برشی وابستگی نسبتا قابل توجهی به ابعاد بازشو دارد در حالی که تاثیر محل بازشو بر رفتار دیوار برشی چندان قابل توجه نمی باشد.