سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم پیروی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان اراک
سیدحسین گلدانساز – عضو هیئت علمی دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی
محمدعلی عسگری سرچشمه – عضو هیئت علمی دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی
عباس احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این تحقیق تاثیر اسانس صمغ انغوزه بربرخی صفات کمی و کیفی میوه انار برداشت شده از باغات انار قم مطالعه گردید. اسانس صمغ انفوزه به منظور بررسی دور کنندگی علیه افت کرم گلوگاه انار طی دو فصل بهار و تابستان 1387 در باغ تیمار بکار رفته بود در پایان فصل انارهای جمع شده از باغهای تیمار و شاهد برای بررسی به آزمایشگاه منتقل شدند. برای ارزیابی خصوصیات کیفی از روش پنل تست استفاده گردید از صفات کیفی، بوی پوست میوه و طعم دانه ها مورد نظر خواهی قرار گرفت. PH ، درصد قند، درصد اسیدیته کل و شاخص طعم و مزه نیز صفات کمی اندازه گیری شده بودند. روش تیتراسیون اسید به منظور تعیین اسیدیته کل بکار رفت.