سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین علوی – اداره کل دیوان محاسبات استان گلستان

چکیده:

هدف از این تحقیق و پژوهش بررسی و تاثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و حسابداری دارائیهای ثابت مشهودو موجودی مواد و کالا مربوط به سازمان حسابرسی در صورتحسابهای مالی دستگاههای اجرائی استان گلستان موضوع نحوه گزارشگری و حسابدهی پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای (پروژه های عمرانی) می باشد.که در اجرای استانداردهای شماره 11 و 8 برای آن مشخص گردیده است. لکن دستگاههای اجرائی دولتی بدلیل استفاده از مبنای نقدی از اجرای آن در صورتهای مالی امتناع ورزیده و بدان عمل نکرده اند.که با توجه به محدودیت ایجاد شده تعداد 52 صورتحساب اداره کل سطح استان گلستان انتخاب و مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است .این پژوهش از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی و مبتنی بر تجربیات شغلی در حوزه های مورد حسابرسی بوده و تجزیه و تحلیل به صورت تطبیقی و کیفی صورت گرفته است. پژوهش و تحقیق حاضر نشان می دهد که بین اجرای حسابداری تعهدی در راستای استانداردهای مذکور برای نشان دادن وضعیت مالی پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دارائیها جهت ایجاد شفافیت و تعیین قیمت تمام شده و تغیرات ایجاد شده در آنها امری لازم و ضروری می باشد