سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نادعلی – کارشناسی ارشد مواد، گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده تحصیلات تکم
احمدعلی آماده – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
هادی مرادی – کارشناسی ارشد مواد، پژوهشکده علوم و فناور مهام

چکیده:

پوشش نانو کامپوزیتیCr-WC به دلیل خواص مطلوب مانند مقاومت به خوردگی و سایشی بالا، در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی دارد. در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتیCr-WC در حمام آبکاری واتس حاوی ذرات کاربیدتنگستن با قطر متوسط 70 نانومتر با استفاده از جریان پالسی مربعی تولید شد. تاثیر افزودنی های ساخارین وSDS بر میزان ذرات کاربیدتنگستن و نحوه توزیع آن ها در پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مورفولوژی با استفاده ازSEM انجام شد و در صد وزنی ذرات آلومینا در پوشش با آنالیز ترکیبیEDX اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کهافزایش غلظت ساخارین در حمام باعث کاهش درصد حجمی و کاهش کلوخه ای شدن ذرات و صاف و براق شدن سطحپوشش و افزایش غلظتSDS تا 1 گرم بر لیتر باعث افزایش حضور ذرات و کاهش کلوخه ای شدن آنها و با افزایشغلظت آن از 1 تا 2 گرم بر لیتر تاثیری در افزایش حضور ذرات ندارد.