سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس ترشیزی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدصادق رشیدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قاسمی – استاد یار – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فریت آلاییده شده BaFe12-x(Mn0/5Co0/5Ti) x O19 باترکیب x= 1.2.3 بوسیله فرایند سل – ژل بادمایی به مراتب پایین تر از روشهای مرسوم تولید سرامیک ها تهیه گردید پودرهای فریت بدست آمده دارای شکل هگزاگونال و بخوبی از یکدیگر جدا می باشند برای آنالیز ساختار ها و خواص مغناطیسی پودرهای تولید شده از آنالیز سنج حرارتی تفرق X میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) و دستگاه VSM استفاده گردید نتایج نشان میدهد که برای تمامی نمونه ها ساختار فریت نوع M شکل گرفته است نمونه ها با x= 2و 3دارای میدان پسماند زدای بیشتری می باشد.