سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مانی قنبری – کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
غلامحسن نجفی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی متغیرهای عملکردی موتور و آلاینده های خروجی از اگزوز، پس از تهیه سوختهای نانو بیودیزل (نانو بیودیزل نقره و نانو بیودیزل لوله های کربنی)، با انجام تست های موتوری به بررسی متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل پرداخته شد. وجود این ذرات در محفظه احتراق، با افزایش انتقال حرارت به سوخت و تسریع زمان سوختن، تاخیر در اشتعال را کاهش داده و در مرحله پاشش به سوخت کمک می کند تا به میزان بیشتری در هوای فشرده نفوذ کند. در مقاله حاضر با توجه به خواص احتراقی فلزهای کربن و نقره و دسترسی سوخت به اکسیژن بیشتر ، نانو ذرات این فلزات تهیه ردید و در غلظتهایمختلف به سوخت بیودیزل افزوده شد. نتایج به دست آمده از آزمایشها، نشان دهنده کاهش مصرف سوخت ویژه وآلایندههای زیست محیطی در کنار افزایش توان در دورهای مختلف موتور می باشد.