سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تقی طاووسی – استاد یار جغرافیا دانشگاه سیستان و بلو چستان
جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان بل
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان بلوچ

چکیده:

توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری Sustainable urban development طی دهه های اخیر به تدریج به پارادایم نوین و مسلطی در ادبیات علمی ، نظری رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است این پارادایم اگرچه ناظر به برداشت ها و تفسیرهای گوناگون می باشد اما در مجموع بر پایداری Sustainabi l i ty و استمرار توسعه برای همگان و نسلهای اینده طی زمان و برهمه جنبه نگری ابعاد پیچیده اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی فرایند توسعه در سطح یک کشور یا شهر تاکید دارد معماری همساز با اقلیم از موضوعات قابل توجه در بحث برنامه ریزی شهری بخصوص درطراحی شهرهای جدید برای فراهم نمودن اسایش اهالی و همچنین راهی درجهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه ها در جهت گرم و سرد کردن ساختمان ها می باشد این پژوهش میزان تطابق بافت سنتی شهر و رزنه با شرایط اقلیمی ان را مورد بررسی قرارداده است شهرورزنه مرکز بخش بن رود در فاصله ی 105 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان قرار گرفته در طول جغرافیایی 52 درجه و 39 دقیقه شرقی و عرض 32 درجه و 25 دقیقه ی شمالی واقع شده است