سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی حقیقت بین – دانش آموخته مقطع دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
زهرا دهگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

چکیده:

معماری هنری است کاربردی لذا نمی تواند خود را ازوضعیت و ویژگیهای بافت پیرامون طبیعی ، مصنوعی جداسازد چرا که هرمکان ویژگیهای خاهص خود را دارد و پاسخهای منحصر به فرد می طلبد معماری به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی ترین فنون و هنرهای تمدن بشری است که بخش قابل توجهی از تولیدات آن به معماری مسکونی اختصاص دارد دراین میان خانه های سنتی بواسطه دیدگاه طبیعت گرایانه سازندگان بیشترین سازگاری را با طبیعت و اقلیم محل ساخت خود داشته اند. بنابراین با توجه به گوناگونی اقلیمی قومی و فرهنگی ایران تنوع فراوانی در فرم، سازه و مصالح و تزئینات خانه های سنتی ایران دیده می شود هدف این مقاله بررسی تاثیر اقلیم بر شکل گیری خانه های تاریخی مناطق گرم و خشک با تاکید بر شهر اصفهان است روش تحقیق با توجه به نوع هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی ، تحلیل است.