سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری عباس زاده – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمودرضا رمضانپور – مرکز تحقیقات خاک و اب مازندران
محمدعلی رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حمیدرضا لزگی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

باکتریهای محرک رشد گیاه PGPR باکتریهایی هستند که با استفاده از یک یا چند مکانیسم خاص موجب بهبود شاخصهای رشد و نمو گیاه می گردند گروهی از این باکتریها دارای خاصیت حل کنندگی فسفات می باشند از انجایی که استفاده از کودهای بیولوژیکی در جایگزینی کودهای شیمیایی به منظور حفظ محیط زیست توسعه پایدار کشاورزی و مقرون به صرفه بودن حائز اهمیت است هدف این تحقیق بررسی تاثیر سویه های Pf,Pp2,Pp1,Pf3,Pf2,1 باکتری سودوناموس فلورسنس Pf و سودوموناس پوتیدا Pp برصفات مورد نظر مورد مطالعه قرارگرفتند.