سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید محمد امین مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
محمد جواد رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
هادی شیرویه زاد – استاد، گروه صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

چکیده:

تولید محصول با کیفیت بالا یکی از اهداف استراتژیک هر سازمان است این در حالی است که نیل به هدف مزبور جز با کاهش و حذف ضایعات و به اصطلاح، مدیریت بر ضایعات امکان پذیر نیست. هدف از انجام این مقاله دستیابی به روشی به منظور سهولت در مدیریت بر ضایعات می باشد و در واقع در این مقاله ماتریسی کلی تری همانند ماتریس تناقضات TRIZ ارائه می شود، تا با کمک آن بتوان، راه حل های سریعتر و ابتکاری و در واقع ایده های مدیریتی برای مدیریت بر ضایعات ارائه شود و حداقل کارکرد استفاده از ماتریس نهایی این مقاله سبب می شود که قلمرو و گستردگی مساله کاهش یابد و موضوعات اساسی که ریشه در اتلاف ها داشته اند انتخاب شود و نیز محدوده جواب ها در حاشیه همین اتلاف ها مورد ارزیابی قرار گیرد . در ساختار این ماتریس حضور 30 اصل از اصول برنامه ریزی تولید و انواع ضایعات که در7 دسته اضافه تولید ، موجودی در جریان ساخت ، حمل و نقل ، ضایعات فرآیند ، حرکت ، انتظار ، محصولات معیوب طبقه بندی شده اند مشهود می باشد. اصول و فنون انتخاب شده از ماتریس بدست آمده بعد از آنکه با نظر مدیریت با توجه به مساله پیش رو اولویت بندی شد مورد ارزیابی وریشه یابی قرار می گیرد و در بسیاری موارد اصول و تکنیک های برنامه ریزی تولید انتخاب شده و در کنار آن 40 اصل TRIZ روش های قابل اجرایی جهت حل مساله ارائه می دهد. ماتریس حاصل جهت ارزیابی در شرکت ملی نفت و گاز کارون واقع در اهواز بررسی شده است.