سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام توکلی دینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رودهن، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
حسین زینلی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
سیدمحمدرضا حاج سیدهادی – استادیار دانشگاه آزاد رودهن
علی شمس – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان

چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثر تابش های فرابنفش بر رفتارهای جوانه زنی دربذور 3رقم سویا(سحر، 032، DPX) تحت 4 سطح شوری (0/5 و 0/25 و 0/16 مولار و کنترل)در قالب طرح اسپیلیت فاکتوریل پرداخته شد. هر واحد آزمایشی حاوی 100 بذر بوده و پاسخ ارقام به تابش UV مورد بررسی قرار گرفتند.رقم 0/32 بهترین پاسخ را در برابر تابش ارائه داد. درصد، سرعت و متوسط زمان جوانه زنی در هر سه رقم تحت تابش، افزایش یافت. این سه فاکتور در تیمار شاهد همواره بیشترین مقدار را نشان دادند و در غلظت 0/5 مولار کمترین سرعت جوانه زنی مشاهده شد. تیمار UV در بهبود کلیه صفات جوانه زنی موثر بود و با بررسی های بیشتر بعنوان پیش تیمار مناسب برای جوانه زنی در شرایط شوری قابل پیشنهاد است.