سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارش شمس الدینی – دانشگاه باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی شیمی
عطااله سلطانی گوهرریزی – دانشگاه باهنر کرمان گروه حفاظت و مهندسی محیط زیست پژوهشکده انرژ ی و م

چکیده:

در این نوشته، نشست ذرات موجود در جریان درهمی از هوا، تحت تأثیر گردایان دمایی با کمک برنامه دینامیک سیال محاسباتیFluent v6.3 بررسی شده است. در یک اتاقک با ابعاد مشخص، هوا به همراه ذرات با قطری یکسان، از طریق ورودی استوانهای وارد شده و در نهایت از حفره مکش تعبیه شده در سقف خارج میشود. پانلی با ضخامت ناچیز درون این اتاقک قرار گرفته است که نشست ذرات مدنظر، برروی این پانل تحت شرایط مختلف شبیه سازی شده است. فاز پیوسته با استفاده از معادلاتk-ε استاندارد ناویر استوکس مدل شده و با فرض دیدگاه لاگرانژی برای فاز ناپیوسته، تأثیر اثر ترموفورسیس در جهت کمک به نشست ذرات، تحت شرایط مختلف مفروض، در نظر گرفته شده است