سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسن حاتمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
هاجر ارامون – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

درسالهای اخیر افزایش قابل توجهی در میزان اشتغال زنان در اجتماع و همچنین در رده های مدیریت مشاهده شدهاست مطالعات نشان داده اند که ارتقا ی شغلی به داشتن شبکه ارتباطی و اطلاعاتی موثر نیازمند است بااین وجود ایجاد شبکه و ارتباطات تیمی در میزان زنان نسبت به همکاران مرد خود کمتر است به این دلیل فهمیدن چگونگی تشکیل شبکه های اجتماعی توسط زنان قابل ملاحظه می باشد به نظر می رسد تشکیل شبکه های کاری رسمی، اطلاعاتی و حتی شبکه های دوستانه و غیررسمی راه نیل زنان به سطوح بالای کاری و دستیابی به موفقیت شغلیمی باشد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این دو سوال انجام می شود که ایا سابقه شغلی میزان تحصیلات نوع استخدام و وضعیت تاهل بر شبکه سازی در میان زنان موثر است؟ آیا سابقه شغلی میزان تحصیلات و شبکه سازی بر ارتقای شغلی زنان تاثیر گذار است؟ بدین منظور از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 30 سوال استفاده شده است جامعه اماری این پژوهش را پرستاران زن بیمارستانهای شهرستان یزد تشکیل داده اند.