سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم فرقانی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی کرباسیان – استادیار(مهندسی صنایع) ، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشت
ایرج سلطانی – استادیار(مدیریت) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

شش سیگما یک ابزار مدیریتی است که با استفاده از تکنیک های آماری در بسیاری از شرکتها پیاده شده است ولی استفاده صرف از ابزارها و تکنیک های آماری کافی نیست بلکه برای رسیدن به اهداف واقعی شش سیگما نیاز به یکسری زیر ساخت ها و اقدامات مدیریتی ویژه از جمله تعهد مدیریت می باشد. برای موفقیت پروژه شش سیگما علاوه بر اینکه باید تمام مراحل چرخه DMAIC به خوبی و درستی انجام شود٬ به عوامل دیگری نیز می بایستی توجه شود. در این مقاله، سعی بر آن است تاثیر تعهد مدیریت در پیاده سازی موفق شش سیگما بررسی شود. به این منظور در قالب سه فرضیه تاثیر رهبری، تفکر آماری و تفکر استراتژیک مدیران سازمان در پیاده سازی شش سیگما، بررسی شده است. محققان در این پژوهش، به نتایج قابل توجهی دست یافتند که می توان در سایر صنایع و شرکت ها، به نحو مطلوب جهت بهبود هر چه بیشتر شش سیگما و انجام موفق آن و یا جلوگیری از شکست پروژه های شش سیگما استفاده نمود.