سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابر یکانی مطلق – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک, دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی دلیل حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
علی اکبر ملتانی شاهرخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی اثرات تغییر عدد کورانت در شبیه سازی گردابه های بزرگ 1 به روش حجم محدود و الگوریتم پیزو می باشد. بدین منظورجریان آشفته داخل حفره ی مربعی که دارای نتایج تجربی در رینولدز 1000 می باشد، به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ، در اعداد کورانت مختلف حل شده است.روش گسسته سازی ترم زمانی، مرتبه دوم پسرو ضمنی در نظر گرفته شده است و برای گسسته سازی ترم جابجایی و نفوذ روش مرتبه دوم اختلاف مرکزی بکار رفته است. جهت مدل کردن تنش های زیر شبکه مدل یک معادله ای دینامیکی به عنوان مدل زیرشبکه ای توربولانسی انتخاب شده است. حل عددی مستقل از مش در هر کورانت با نتایج تجربی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشانگر این است که در عدد کورانت از مرتبه 1 حل از عدد کورانت مستقل می شود و مقدار گام زمانی معادل آن برای شبیه سازی درست عمر گردابه های بزرگ جریان مناسب خواهد بود.