سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم الهی زینی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس دفتر فنی شرکت زغالس

چکیده:

تهویه معادن زیرزمینی زغال سنگ را میتوان به روشهای مصنوعی طبیعی و یا ترکیبی ازهردو انجام دادجهتکاهش هزینه های تهویه می توان ازطبیعت استفاده کرد استفاده از تهویه طبیعی براساس شرایط محیطی و جوی مناسب درمنطقه میب اشد براین اساس دراین مقاله تاثیر تهویه طبیعی برمعدن تخت در فصل تابستان مورد بررسی قرار میگیرد.