سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم فرضعلی پورتبریز – پژوهشگان موادو انرژی مرکز مدلسازی و شبیه سازی مواد
پدرام صالح پور –
محمدرضا واعظی –

چکیده:

دراین تحقیق مدلی جدید برای فشردگی ازاد سه بعدی ذرات کروی صلب در یک فضای محدود توسط الگوریتم موازی توسعه یافته است الگوریتم مرسن تویستر به منظور تولید اعداد شبه تصادفی برای مختصات اولیه ذرات بکارگرفته شده است رفتار فشردگی و تکرار پذیری فاکتور فشردگی ذرات با توزیع اندازه آندریازن گسسته و ذرات هم اندازه با یکدیگر مقایسه شده است همچنین تاثیر اندازه ظرف برتراکم موضعی ذرات و نیز اثر دیوراه برتراکم و نظم حاصل از آن برساختار فشردگی ذرات بررسی شده است نتایج حاصل نشانگر فاکتور فشردگی بالاتر ولی تکرارپذیری پایین تر فاکتور فشردگی ذرات با توزیع اندازه آندریازن گسسته هستند ذرات با توزیع آندریازن گسسته مناطق چگال تری داشته ودر مقابل مناطق با چگالی موضعی کمتر بزرگتری نیز دارند.