سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

خردل وحشی به عنوان یکی از علف های هرز شایع مزارع در ایران زمینهای زراعی بسیاری را مورد هجوم قرار میدهد. بذر این گیاه به علت زمستانه بودن دارای یک خواب ذاتی و یک رکود طبیعی است که در پژوهشهای مختلف خواب این بذر مانعی بر زمانبندی مناسب جهت انجام مراحل مختلف تحقیق به شمار می رود. لذا پژوهشی جهت تعیین فاکتورهای موثر بر از بین بردن رکود بذر و بالا بردن درصد جوانه زنی خردل وحشی انجام شد. نتایج حاکی از عدم تاثیر تیمارهای خراش دهی و سرمادهی و کارایی تیمار اسید جیبرلیک همراه با تناوب دمایی بود. بگونه ای که تیمار ppm 100 از GA3 درصد جوانه زنی را تا مرز 55 درصد و تیمار GA3 به همراه تناوب 8 ساعته دمایی درصد جوانه زنی را تا مرز 85 درصد افزایش داد.با رفع مشکل رکود این بذر و تسهیل استفاده از آن در پژوهشهای آتی جهت کنترل و سایر اقدامات پیشگیرانه، می توان به افزایش کارایی سطح زیر کشت و استفاده بهینه از منابع اصلی و افزایش عملکرد محصول اصلی امیدوار بود.