سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد بهامیریان – کارشناس ارشد مهندسی مواد
شاهین خامنه اصل – استادیار دانشگاه تبریز
کوروش جعفرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشترتهران

چکیده:

در این پژوهش پوشش NiCrYبه عنوان لایه میانی به روش الکتروشیمیایی بر روی نمونه هایی از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل(IN738LCاعمال شد. همچنین(ZrO2-8%Y2O3)YSZبه عنوان پوشش لایه بالایی به روش پاشش پلاسمایی اتمسفریAPS) بر روی لایه میانی اعمال شد. رفتار خوردگی داغ پوشش های اعمالی به روش کوره ای در مخلوط نمک هایNa2SO4-55%V2O5و در دمای 900 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مشخصه های ساختاری و فازی پوشش ها قبل و بعد از آزمون خوردگی داغ از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM/EDSو آنالیز پراش پرتو ایکسXRD)استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادNiCrY پوشش داده شده به روش الکتروشیمیایی جایگزین مناسب برای لایه میانی مرسوم در سیتم های سد حرارت از نظر کاربرد در محیط خورنده است. همچنین پوشش دارای لایه میانی تولید شده به روش الکتروشیمیایی، از نظر کاهش هزینه های اقتصادی بسیار مناسب تر است