سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا برخوردار – دانشجویان کارشناسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
فاطمه رستمی –

چکیده:

یکی از شیوه های مناسب جهت بررسی روند تغییرات بیابان زایی و تاثیر فرسایش بادی درمناطق خشک و فراخشک بررسی روند غبارناکی هوا به کمک شاخصهای دید افقی و یا شاخص تعدادروزهای طوفان گردوخاک DDI می باشد درتحقیق حاضر تغییرات شاخص DDI و اثرجنگلهای دست کاشت طی دوره آماری ۲۵ ساله درمحدوده شهر اصفهان درکاهش میزان گردوغبار مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد میزان گردوغبار درمحدوده مطالعاتی کاهش یافته است که بیانگر تاثیر عملیات بیابان زدایی انجام گرفته درمحدوده شرق شهر اصفهان می باشد.