سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد علی اکبرزاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی
مریم ولیعی –

چکیده:

در هاردمتال های پایه کاربیدتنگستن که با روش متالورژی پودر تولید می شوند ، اعمال شرایط پخت مناسب منجر به حصول خواص بهینه می گردد. در این تحقیق تاثیر ترکیبات مختلف و شرایط آماده سازی مواد پودری و شرایط پخت بر روی خواص فیزیکی (دانسیته، درصد انقباض پخت و میزان تخلخل) مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که گرانوله نمودن پودر باعث بهبود خواص فیزیکی محصول می گردد. همچنین ترکیبات 10 و 12 درصد کبالت، در دمای پخت 1400درجه نتایج مطلوبی را به دنبال دارد.