سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه پوررضا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مواد شناسایی انتخاب و تولید مواد
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

درکنار میزان عامل پخت و زمان دمای پخت از جمله مهمترین پارامترهای تولید رزین های گرماسخت ازجمله رزین های اپوکسی می باشد درتحقیق حاضر از رزین دی گلیسیدیل اتربیس فنول (DGEBA) A و 40 درصد عامل پخت تری اتیلن تترامین TETA جهت بررسی تاثیر محیط آب براستحکام و پایداری نمونه های تولید شده دردماهای پخت 100، 150 و 200 درجه سانتی گراد استفاده شد درحالیکه نتایج حاصل از استحکام فشاری نمونه ها پیش از غوطه وری تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند حدود 1/5 درصد جذب آب موجب 0/35 درصد افزایش ارتفاع و 40 درصد کاهش استحکام فشاری درنمونه های با دمای پخت 150 درجه شد . اختلاف درکاهش خواص میان شرایط دمای پخت 100 درجه و 200 درجه قابل توجه نبوده اما جذب آب مورد دوم درحدود 0/25 درصد کمتر بود.