سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا علی عسگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه تهران
حمیدرضا قاسمی منفردراد – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رفتار سایشی آلیاژهای نیکل- تیتانیوم غنی از نیکل تحت سیکل های مختلف عملیات حرارتی می باشد. آلیاژهایی با ترکیب Ti56.5wt%Ni و Ti57.5wt%Ni ریخته گری و تحت عملیات پیرسازی در دمای های οC 400 و οC 700 قرار گرفتند. آزمایش های سایش تحت شرایط لغزش خشک و با استفاده از دستگاه پین روی دیسک انجام شد. سطوح و ذرات سایش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که نمونه های پیرسازی شده در دمای οC400 که دارای سختی بالاتری هستند با افزایش نیروی اعمالی مقدار سایش آن ها کاهش می یابد. اما نمونه هایی که در دمای οC 700 پیرسازی شده و سختی کمتری را دارا می باشند با افزایش نیروی اعمالی سایش بیشتری را از خود نشان می دهند.