سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه
سیدعبدالکریم سجادی – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی متالور
محسن حدادسبزوار – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی متالو

چکیده:

فولاد ابزار سردکار K310 یکی از فولادهای مهم و جدید در ساخت غلتکهای نورد سرد می‌باشد. تاکنون کارهای تحقیقاتی زیادی روی این فولاد انجام نشده و در نتیجه اطلاعات چندانی در باره این فولاد منتشر نگردیده است. هدف این تحقیق بررسی رفتار تغییرفرم این آلیاژ در دماهای بالا و مطالعه میزان تاثیر عواملی چون دما روی این رفتار و نیز تبلور مجدد آن می‌باشد. به این منظور، آزمایش فشار داغ پیوسته در محدوده دمایی ۱۱۰۰-۹۰۰ درجه سانتیگراد و نرخ کرنش ۰۱/۰ انجام شد. همچنین سختی سنجی پس از تغییرفرم و کوینچ روی نمونه‌ها انجام گرفت. مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپهای نوری و الکترونی SEM نیز جهت مطالعه پدیده تبلور مجدد صورت پذیرفت. بر اساس آنالیز نموداری، وابستگی تنش پیک، تنش حالت پایدار، کرنش پیک و تبلور مجدد دینامیکی به دما تعیین شد. همچنین مشخص گردید تابع مرتبط کننده تنش، نرخ کرنش و دما، به طور اساسی از تابع Sinh تبعیت می‌کند. آنالیز نموداری نشان داد، با افزایش دما، میزان نزول نمودار (کاهش تنش) بعد از تنش پیک تا تنش حالت پایدار افزایش می یابد. همچنین نتایج میکروساختاری نشان داد که در اثر افزایش دما، اندازه دانه در پایان تغییرفرم، نسبت به قبل از تغییرفرم، در محدوه دمایی ذکر شده ریزتر بوده و کاربیدهای مرزدانه‌ای در ریزساختار مشاهده نشده‌اند. نتایج سختی نیز بیانگر این مساله بود که با افزایش دما، مقدار سختی نمونه‌ها کاهش یافته به عبارتی افزایش درصد تبلور مجدد دینامیکی با افزایش دما اتفاق افتاده است.