سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدتقی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشکده کشاور
میترا رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشکده کشاور
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن زاده خیاط – استاد شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن و سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گل های باباونه (Matricaria recutita) اصلاح شده، آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. شش توان مختلف میکروویو شامل 100، 180، 300، 450، 600 و 900 وات، سه دمای مختلف آون شامل 50، 60 و 70 درجه سانتیگراد و روش طبیعی (سایه و آفتاب) در این آزمایش مورد مقایسه قرار گرفتند. خشک کردن نمونه ها تا زمانی که وزن آنها به محتوای رطوبتی 0/10 بر پایه وزن خشک رسید، ادامه داشت. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، میزان اسانس و درصد کامازولن نمونه ها بود. کمترین زمان خشک کردن (6 تا 102 دقیقه با توجه به توان مورد نطر) در روش میکروویو و بیشترین آن (120 ساعت) در روش سایه حاصل شد. بالاترین درصد اسانس در دمای 50 ، 60 درجه آون و روش خشک کردن در سایه ( به ترتیب 0/95، 0/86 و 0/84 درصد) بدست آمد و کمترین میزان مربوط به خشک کردن در توان های بالای میکروویو، دمای 70 درجه آون و روش آفتاب (به ترتیب 0/55 و 0/47 درصد) بود. بالاترین درصد کامازولن در روش طبیعی و میکروویو ( به ترتیب 7/4 و 7/9 درصد) و کمترین میزان به وسیلهخشک کردن در آون (2/9 درصد) به دست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار نمود که خشک کردن با استفاده از توان های پایین میکروویو از این جهتکه درصد اسانس و کامازولن قابل ملاحظه ای را حفظ کرد و زمان خشک کردن را بسیار کاهش داد، برای خشک کردن گل های باوبونه بسیار مطلوب می باشند.