سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا بیگلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سمانه بیگلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نعمتی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جرم های دیر بطور گسترده در برخی کاربردهای دما و فشار بالا مثل فرایند های پتروشیمی کوره های صنعتی و بخصوص در صنعت آهن و فولاد مورد استفاده قرار می گیرند. د رپژوهش حاضر، اثر زیر کن و کرومیا بر جرمهای اسپینل د رجای ulcc مورد بررسی قرار گرفته است. از موادی نظیر آلومینا، منیریا ددبرن، میکرو سیلیس و افزودنی زیر کن و کرومیا استفاده شد و تشکیل اسپینل و دیگر فازها توسط آنالیز XRD بررسی گردید. مقادیر ۲ و ۴ و ۶% زیر کن و ۱ و ۲ و ۳% کرومیا به هر نمونه اضافه گردید. نتایج نشان داد که در نمونه زیرکونی تجزیه زیرکون در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد آغاز و در ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد کامل شده و در نمونه کرومیایی واکنش Al2O3 , MgO , Cr2O3 جهت اسپینل سازی در سیستم سه تایی بررسی شد.