سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشک
محمد الوند – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده م
توحید سعید – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانش
اکبر حیدرزاده – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهند

چکیده:

صفحات برنجی تک فاز حاوی 30 درصد روی به ضخامت 2 میلیمتر با روش جوشکاری در حالت جامد همزن اصطکاکی به یکدیگر اتصال داده شد. عملیات جوشکاری تحت سرعت های چرخشی 400 600 و 800 دور بر دقیقه و سرعت های پیشروی 100,200,300 و 400 میلیمتر بر دقیقه انجام شد. از میکروسکوپ نوری و آزمون میکروسختی برای بررسی ریزساختار و سختی اتصالات به دست آمده، استفاده شد. بررسی های ریزساختاری حاکی از حضور دانه های ریز تبلورمجدد یافته دینامیکی در منطقه همزده و دانه های تغییر شکل یافته در منطقه متاثر از عملیات ترمومکانیکی جوش بود.همچنین نتایج نشان دادند که در منطقه همزده در سرعت های چرخشی پایین و سرعت های پیشروی بالا، اندازه دانه ها نسبت به فلز پایه کاهش یافته که به دلیل کاهش حرارت ورودی در این ناحیه است. سختی منطقه همزده به دلیل ساختار ریزدانه آن، در تمامی شرایط جوشکاری نسبت به فلز پایه افزایش یافت.