سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا،
محمود بهمنی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان،
مهدی سلطانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
بهروز ابطحی – دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

جیره غذایی شامل ترکیبی از مقادیر مختلف ویتامین C از نوع ال- اسکوربیل- 2- پلی فسفات ( APP ) و ویتامین E از نوع دی- آلفا توکوفرول در کیلوگرم غذا در دو تکرار و به مدت 15 هفته جهت پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. تعداد 270 عدد ماهی استرلیاد انتخابشده و پس از عادت دهی با غذای مصنوعی، تعداد 15 عدد ماهی با وزن متوسط 28 / 14 ± 92 / 350 به هر یک ازهجده تانک در نظر گرفته شدهمعرفی گردید. با توجه به اندازه ماهیان غذادهی به میزان 3 % وزن بیومس، بصورت دستی و در سه نوبت (در ساعات 8 ، 16 و 24 ) انجام می شد.غذای ماهیان هنگام غذادهی با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 01 / 0 گرم توزین شده و در سطح وان ها توزیع می گردید. زیست سنجی ماهیاندر طول 15 هفته پرورش و در فواصل زمانی مشخص انجام می شد. اندازه گیری پارامتر های رشد GR و FCR در پایان هفته پانزدهم نشان داد که این پارامتر ها بین تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی دار بودند ( 05 / .(P<