سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه ترابی – پژوهشگر لیچینگ امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

فرآوری کانه مولیبدن اساسا بر روش فلوتاسیون استوار است. در معادن مسمولیبدن، مولیبدنیت به عنوان یک محصول جانبی همراه با مس تولید میشود. مسیر متداولی که برای بازیابی مولیبدنیت در اکثر کارخانههایفرآوری مولیبدن دنیا استفاده میشود جداکردن کانیهای سولفوری مس و آهن و بازداشت آنها و شناور کردن مولیبدنیت میباشد. در بسیاری از کارخانجات ازجمله معدن مس سرچشمه از سیانور سدیم جهت حذف مس ازکنسانتره مولیبدن استفاده میشود. رفتار مینرالوژیکی سنگ معدن مسمولیبدن این کارخانه کالکوپیریتی کالکوسیتی است و عیار مس کنسانتره مولیبدنیت در این کارخانه حدود 0/6% است جهت فروش محصولنهایی کارخانه مولیبدن بایستی مقدار مس موجود در کنسانتره مولیبدن کمتر از 0/5%باشد. در دیگر کارخانجات مقدار مس کنسانتره مولیبدنیت جداسازی شده از خاکهای پورفیری مس که به روشهای فلوتاسیون تولید میشود نهایتا تا زیر0/1% کاهش مییابد. بدین منظور بایستی جهت کاهش مس از روشهای تکمیلی استفاده نمود. در این تحقیق ابتدا از محصول نهایی کارخانه مولیبدن و سرریز سیکلون ۱ و ۲ نمونه هایی تهیه گردید. بر روی نمونه های تهیه شده بررسی شیمیایی و مینرالوژیکی انجام شد. سپس آزمایشات شستشوی سیانوری کنسانتره با مقادیر مختلف سیانور سدیم در دما و درصد جامدهای متفاوت انجام گردید. مرحله دوم آزمایشات با و بدوناستفاده از جامد تشویه شده با روش شستشوی اسیدی در دما و درصد جامدهای متفاوت انجام شد.با توجه به خطرناک بودن ترکیب سیانور سدیم و لزوم استفاده از شرایط ایمنی خاصجهت کاربرد این ماده درفرآیند، استفاده از این ماده، مناسب به نظر نمیرسد. آزمایشات انجام شده نشان میدهد که حتی با افزایش مقدارسیانور سدیم و اعمال حرارت، تغییری در مقدار کالکوپیریت نمونه بوجود نیامده است بنابراین استفاده از روش شستشوی سیانوری جهت حذف مس کالکوپیریتی از کنسانتره مولیبدنیت تاثیری نداشته که این امر با استفاده ازآنالیز مینرالوژی نمونه های تهیه شده قبل و بعد از انجام آزمایش تایید گردید.