سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
سیدمسعود اتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
سیدمحسن اتشی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری
بهارک معتمدوزیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا ن

چکیده:

در گزینش مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی فرض بر آن است که اولا کمبود آب لزوم اجرای برنامه را توجیه نموده و ثانیا سیلاب با حجم کافی و کیفیتی خوب برای تغذیه ی آبخوان ها وجود دارد تغییر خصوصیات خاک محدوده های پخش سیلاب در اثر ورود جریانهای سیلابی نیاز به بررسی و تحقیق دارد دراین تحقیق با توجه به وضعیت منطقه مورد مطالعه به بررسی تاثیر سیستم پخش سییلاب هرات استان یزد برروی خصوصیات خاک پرداخته شده است و جهت انجام اینکار اقدام به نمونه برداری از بخشهای مختلف پخش سیلاب و اعمال متفاوت گردیده است و برای تعیین بافت EC,PH مقدار کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، اهک و ماده الی به ازمایشگاه منتقل شد و در نهایت نتایج حاصله بیانگر این بود که بافت خاک حوضچه های پخش نسبت به مناطق شاهد ازحالت شنی در لایه های 20-0 به لومی سیلتی تغییر یافته و SAR,EC,PH و اهک افزایش یافته است با توجه به تغییر خصوصیات خاک در محدوده ی پخش سیلاب حساسیت ذرات خاک نسبت به فرسایش بادی نیز تغییر نموده که دراین مقاله مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.