سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فراز امیدبخش – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در دهه اخیرعملیات اکسیژن خورانی نفوذی به عنوان یکی از روش های نوین و موثر در مهندسی سطح آلیاژهای تیتانیم مطرح شده است. این روش بر پایه تمایل ذاتی تیتانیم و آلیاژهای آن برای انحلال اکسیژن در شبکه شش وجهی فشردهاستوار است. این روش از دو مرحله مجزا؛ شامل اکسیداسیون حرارتی و آنیل نفوذی تشکیل شده است. شرایط اعمال این عملیات شدیدا عمق نفوذ، سختی و مورفولوژی سطح را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو در این تحقیق سعی شده استتا با مطالعه شرایط دما و زمان اکسیداسیون حرارتی و همچنین مطالعه شرایط آنیل نفوذی شامل زمان و مقدار خلاء، کارایی این روش برای ایجاد لایه نفوذی سخت با کیفیت سطحی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از آلیاژ تیتانیم آلفا با ترکیب اسمیTi-4Al-2Vاستفاده شد. تاثیر شرایط مختلف عملیات بر روی سختی و عمق لایه نفوذی به کمک روش های متالوگرافی و ریزسختی سنجی مورد بررسی قرار گرفت و سپس تاثیر آن بر روی مورفولوژی سطوح حاصله توسط میکروسکوپ الکترونی جاروبی بررسی گردید. نتایج بررسی ها مشخص نمود که با کنترل شرایط عملیات اکسیژن خورانی نفوذی علاوه بر افزایش چشمگیر سختی سطح تا 1100 ویکرز، عمق لایه نفوذی را نیز می توان تا 350 میکرون افزایش داد