سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن تدین – رئیس انجمن ملی بتن ایران ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه
پارسا مهاجری – دانشجوی مهندسیعمران
محمدرضا شعبانیان – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

شکل و نحوه توزیع سنگدانه ی مورد استفاده در بتن تاثیر بسزائی در خواص مکانیکی آن خواهد داشت . در تحقیق حاضر مقاومت فشاری بتن های ساخته شده با سنگدانه هایی که دارای شکل های متفاوت هستند مورد آزمایش قرار گرفته و تاثیر این پارامتر بر مقاومت فشاری بتن بررسی شده است. نتایح آزمایش ها حاکی از آن می باشد که شکل سنگدانه ها باعث افزایش یا کاهش مقاومت فشاری بتن می شود .در این پژوهش آزمایشگاهی سعی شد تا تاثیرشکل سنگدانه بر مقاومت فشاری و اسلامپ بتن مورد بررسی قرارگردد .جهت بررسی این عوامل با استفاده از دستگاه سنگ شکن و به کارگیری تدابیری سنگدانه هایی گرد گوشه و تیز گوشه فراهم شد و در 2 طرح اختلاط متفاوت 24 نمونه مکعبی ساخته شد.پس از بررسی و تحلیل داده ها اثر شکل سنگدانه ها در مقاومت فشاری بتن و اسلامپ آن تعیین و با دانسته های موجود مقایسه گردید