سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا کوه دار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
سیدعلی سیدابراهیمی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
امین یوردخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده

چکیده:

در این پژوهش ابتدا پودر هگزافریت استرانسیم از طریق روش مرسوم با کلسیناسیون کربنات استرانسیم و هماتیت در هوا و در دمای °C1100 تهیه شد. سپس این پودر در دمای °C850 و دبی گاز cc/min60 به مدت یک ساعت تحت عملیات حرارتی توسط اتمسفر دینامیک هیدروژن قرار گرفت. در اثر هیدروژن دهی یک تغییر در خواص مغناطیسی ماده از سخت به نرم به وسیله تجزیه هگزافریت و احیای اکسید آهن به آهن فلزی با دانه های نانومتری ایجاد شد. در ادامه پودر هیدروژن دهی شده در دمای °C1000 به مدت یک ساعت جهت تشکیل مجدد هگزافریت استرانسیم تک فاز کلسینه شد. پودر حاصل از کلسیناسیون مجدد به دلیل تشکیل بلورهای هگزافریت بر روی دانه های بسیار ریز آهن دارای ساختار نانو کریستالی بود. در این تحقیق جهت بررسی تاثیرات فرایند فوق بر پودر هگزافریت از آنالیز پراش پرتو ایکس، میکروسکپ های الکترونی روبشی و عبوری و دستگاه مغناطش سنج ارتعاشی (VSM) استفاده گردید. نتایج نشان دادکه با اعمال این فرایند بر روی پودر هگزافریت مقدار میدان پسماندزدای مغناطیسی ذاتی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.